Logo Kogutex d.o.o.


KOGUTEX d.o.o.
Konjščina
HR - 49282
Dragutina Božića 3
+385 49 465 230Menu gif
Letak Kogutex d.o.o.

Poticaji Krapinsko – zagorske županije

Krapinsko – zagorska županija sa 130 tisuća kuna poticaja pomogla nam je pri nabavi novog kombi vozila Peugeot Boxer 335 L3H2 BLUEHDI 165 PACK za potrebe distribucije zagorskih mlinaca, kao i za dopremu sirovina i repromaterijala za proizvodnju istih. Troškovi potrebni za realizaciju aktivnosti su cijena gospodarskog vozila i oblaganja tovarnog prostora. Cijena gospodarskog vozila bez PDV-a iznosi 144.649,60 kn, a sa PDV-om iznosi 180.812,00 kn. Cijena oblaganja tovarnog prostora iznosi 4.320,00 kn bez PDV-a te 5.400,00 kn sa PDV-om. Nabava novog gospodarskog vozila prijeko je potrebna za distribuciju Zagorskih mlinaca zbog povećanja posla, a također vozilo će se koristiti za namjenu dovoza/odvoza sirovina i repromaterijala. Oblaganje stranica i podova tovarnog prostora tog istog gospodarskog vozila je potrebna kako se ne bi oštetila limarska karoserija vozila prilikom prijevoza robe.